Erkenning en Accreditatie

22 januari 2018 om 23:08

Coachen met behulp van paarden - een onbeschermd en ongereglementeerd beroep
Vrij​ ​beroep
Het​ ​vooroordeel​ ​dat​ ​de​ ​beoefenaar​ ​van​ ​een​ ​vrij beroep​ ​altijd​ ​een​ ​zelfstandige​ ​zonder​ ​personeel​ ​(zzp-er)​ ​is,​ ​of dat​ ​vrije​ ​beroepen​ ​minder​ ​gereguleerd​ ​zijn​ ​door​ ​de​ ​overheid,​ ​is niet​ ​zonder​ ​meer​ ​waar.​ ​Vrije​ ​beroepen​ ​zijn​ ​vaak​ ​sterk gereguleerd​ ​door​ ​zowel​ ​de​ ​overheid​ ​als​ ​beroepsorganisaties​ ​en ook​ ​zelfstandigen​ ​kunnen​ ​personeel​ ​in​ ​dienst​ ​hebben.  Ook​ ​is​ ​het​ ​niet​ ​zo​ ​dat​ ​mensen​ ​met​ ​vrije​ ​beroepen​ ​nergens staan​ ​ingeschreven.​ ​Zo​ ​bestaan​ ​er​ ​voor​ ​de​ ​meeste​ ​vrije beroepen​ ​beroepsverenigingen​ ​die​ ​een​ ​bepaalde kwaliteitscontrole​ ​hebben.​ ​Als​ ​de​ ​beroepsbeoefenaars​ ​zich​ ​niet aan​ ​de​ ​regels​ ​houden​ ​kunnen​ ​zij​ ​uit​ ​hun​ ​beroepsvereniging gezet​ ​worden. Artsen,​ ​fysiotherapeuten,​ ​kinderpsychologen,​ ​coaches,​ ​kappers,​ ​architecten, tandartsen…etc,​ ​zijn​ ​allemaal​ ​vrije​ ​beroepen. 
 
Gereglementeerd​ ​beroep​ ​of​ ​beschermd​ ​beroep In Nederland​ ​zijn​ ​beroepen​ ​die​ ​in​ ​aanmerking​ ​komen​ ​voor gedeeltelijke​ ​vergoeding​ ​via​ ​de​ ​zorgverzekering.​ ​Deze beroepsgroep​ ​is​ ​verplicht​ ​zich​ ​te​ ​blijven​ ​scholen​ ​tav kwaliteitswaarborg​ ​en​ ​om​ ​binnen​ ​deze​ ​verzekeringsregel​ ​te vallen.​ ​Bijvoorbeeld​ ​fysiotherapie,​ ​hier​ ​wordt​ ​gewerkt​ ​met​ ​een puntensysteem.​ ​Elk​ ​jaar​ ​moeten​ ​dmv​ ​bijscholing​ ​voldoende punten​ ​verzameld​ ​worden​ ​om​ ​onder​ ​de​ ​titel​ ​fysiotherapeut​ ​te mogen​ ​blijven​ ​werken.​ ​Hier​ ​is​ ​de​ ​titel​ ​die​ ​je​ ​draagt​ ​toegekend door​ ​een​ ​bevoegde​ ​autoriteit.​ ​(overheid)

Erkend beroep Deze​ ​term​ ​bestaat​ ​officieel​ ​niet​ ​in wikipedia.​ ​Erkenning​ ​zit​ ​erin​ ​dat​ ​deze​ ​vrije​ ​beroepen gereglementeerd​ ​zijn.​ ​Ofwel​ ​in​ ​Nederland​ ​de​ ​beroepen​ ​die volledige​ ​vergoeding​ ​krijgen.​ ​Enkel​ ​een​ ​persoonlijk​ ​eigen​ ​risico is​ ​van​ ​toepassing.​ ​Dit​ ​valt​ ​volledig​ ​onder​ ​de ziektekostenverzekering,​ ​mits​ ​je​ ​als​ ​particulier​ ​hier​ ​een volledige​ ​verzekering​ ​voor​ ​hebt​ ​afgesloten.​ ​Denk​ ​aan​ ​tandarts en​ ​huisarts,​ ​chirurg​ ​en​ ​specialist. 

Accreditatie Accreditatie​ ​is​ ​een​ ​term​ ​die​ ​niet​ ​erkend​ ​en​ ​niet beschermd​ ​is.​ ​Elke​ ​persoon​ ​mag​ ​en​ ​kan​ ​deze​ ​term​ ​vrijelijk gebruiken.​ ​Praktisch​ ​komt​ ​dit​ ​hierop​ ​neer.​ ​Ik​ ​(als​ ​3e onafhankelijke​ ​partij)​ ​zou​ ​een​ ​geschreven​ ​brief​ ​kunnen​ ​maken om​ ​te​ ​garanderen​ ​dat​ ​een​ ​product,​ ​dienst,​ ​proces​ ​of​ ​persoon voldoet​ ​aan​ ​bepaalde​ ​eisen.​ ​Ofwel​ ​als​ ​geloofwaardig​ ​te erkennen. 
 
Onderwijsaccreditatie Dit​ ​gaat​ ​over​ ​de​ ​kwaliteit​ ​van​ ​het onderwijs.​ ​En​ ​wordt​ ​gedaan​ ​door​ ​een​ ​overheidsinstelling​ ​- inspectie​ ​van​ ​onderwijs​ ​-​ ​Door​ ​de​ ​inspectierapporten​ ​wordt​ ​de kwaliteit​ ​van​ ​een​ ​school​ ​inzichtelijk​ ​gemaakt.​ ​Deze​ ​informatie kan​ ​door​ ​de​ ​scholen​ ​gebruikt​ ​worden​ ​om​ ​zaken​ ​op​ ​te​ ​pakken en​ ​te​ ​verbeteren.​ ​Het​ ​rapport​ ​is​ ​een​ ​subjectieve​ ​beoordeling van​ ​de​ ​kwaliteit​ ​van​ ​een​ ​school.

Beroepsvereniging Voor​ ​niet​ ​beschermde​ ​en​ ​niet gereglementeerde​ ​beroepen​ ​bestaan​ ​er​ ​beroepsverenigingen of​ ​vakorganisaties.​ ​Hier​ ​wordt​ ​een​ ​richtlijn​ ​geschreven​ ​voor ervaringsdeskundigheid​ ​en​ ​kwaliteitswaarborg.​ ​En​ ​zo​ ​worden deze​ ​beroepen​ ​toch​ ​op​ ​een​ ​bepaalde​ ​manier​ ​gereglementeerd. Dit​ ​zijn​ ​overkoepelende​ ​organisaties​ ​die​ ​zich​ ​inzetten​ ​voor​ ​een branche​ ​of​ ​vakgebied.​ ​Waarbij​ ​iedere​ ​vrije​ ​beroepsbeoefenaar zich​ ​vrijwillig​ ​kan​ ​aansluiten. 
 
Hoe​ ​kan​ ​een​ ​niet​ ​beschermd​ ​en​ ​niet​ ​gereglementeerd beroep​ ​toch​ ​een​ ​opleidingsaccreditatie​ ​krijgen? Het​ ​is een​ ​contradictie.​ ​Het​ ​opleidingsinstituut​ ​heeft​ ​een​ ​reguliere opleiding.​ ​Deze​ ​voldoet​ ​aan​ ​de​ ​eisen​ ​van​ ​de​ ​inspectie​ ​voor onderwijs.​ ​Een​ ​overheidsorganisatie​ ​die​ ​de​ ​controle​ ​hierop houdt.​ ​Dit​ ​​ ​instituut​ ​heeft​ ​z’n​ ​accreditatie​ ​en​ ​kan​ ​hier​ ​binnen​ ​de gestelde​ ​voorwaarden​ ​een​ ​nieuwe​ ​opleiding​ ​aan​ ​toe​ ​voegen. Deze​ ​gestelde​ ​voorwaarden​ ​zijn​ ​niet​ ​inhoudelijk,​ ​maar​ ​gaan over​ ​het​ ​raamwerk.​ ​Bijvoorbeeld​ ​zoveel​ ​lesuren,​ ​zoveel​ ​studie uren.​ ​Een​ ​opleidingsmap​ ​met​ ​zoveel​ ​pagina’s. 
 

 
Op een rijtje :
  afhankelijk van onafhankelijk van
vergoeding PGB of gemeentelijke instemming Opleiding
verzekering Verzekeraar Opleiding
opleidingsaccreditatie Raamwerk van de opleiding Inhoud
erkenning Jezelf Opleiding

 
 
Coachen​ ​met​ ​behulp​ ​van​ ​paarden Een​ ​onbeschermd​ ​en​ ​niet​ ​gereglementeerd​ ​beroep  
 
Conclusie​ ​: Accreditatie​ ​en/of​ ​erkenning​ ​van​ ​de​ ​opleiding​ ​heeft​ ​geen toegevoegde​ ​waarde​ ​als​ ​het​ ​gaat​ ​om​ ​vergoeding​ ​krijgen​ ​voor​ ​je cliënt,​ ​of​ ​de​ ​verzekeraar​ ​je​ ​al​ ​of​ ​niet​ ​verzekert​ ​en​ ​of​ ​je​ ​als beroepsbeoefenaar​ ​erkenning​ ​krijgt. Coachen​ ​en/of​ ​therapie​ ​met​ ​paarden​ ​is​ ​een​ ​onbeschermd beroep.​ ​Ieder​ ​die​ ​het​ ​uitoefent​ ​is​ ​verantwoordelijk​ ​voor​ ​de kwaliteit​ ​en​ ​kunde​ ​die​ ​hij/zij​ ​brengt.​ ​Onafhankelijk​ ​van opleidingsaccreditatie.  Het​ ​is​ ​een​ ​niet​ ​gereglementeerd​ ​beroep.​ ​Er​ ​is​ ​binnen​ ​het vakgebied​ ​nog​ ​onvoldoende​ ​structuur,​ ​richtlijn​ ​en samenwerking​ ​om​ ​een​ ​eenduidig​ ​sterk​ ​beeld​ ​te​ ​geven​ ​naar​ ​de buitenwereld.​ ​En​ ​aldaar​ ​algemeen​ ​gezien​ ​te​ ​worden​ ​als geloofwaardig​ ​beroep.​ ​Al​ ​beweegt​ ​het​ ​zeker​ ​in​ ​die​ ​richting. Erkenning​ ​of​ ​als​ ​geloofwaardig​ ​erkennen​ ​is​ ​in​ ​principe​ ​wat accreditatie​ ​betekend.​ ​(uit​ ​het​ ​Latijn​ ​ad+credere,​ ​"te​ ​geloven")

Onafhankelijk​ ​van​ ​wat​ ​voor​ ​erkende​ ​of​ ​geaccrediteerde opleiding​ ​dan​ ​ook,​ ​valt​ ​of​ ​staat​ ​geloofwaardigheid​ ​met​ ​het geloof​ ​in​ ​jezelf.  
 
 
Sanna​ ​Stelloo,​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​coach, trainer​ ​en​ ​opleider​ ​mbv​ ​paarden​ ​sinds​ ​2001 
 
 • 10/11 00:36 Run of the Waste - een paard met ons verdriet Lees meer
 • 08/01 20:56 Paardencoachcongres 2018 Lees meer
 • 01/04 15:50 Hoe kan ik bij mezelf blijven in contact met anderen? Lees meer
 • 30/03 14:00 Zichtbaar maken van het onzichtbare! Lees meer
 • 04/08 13:57 Mannen en paarden (coaching) Lees meer
 • 04/05 22:19 Startpagina Paardencoaching door Equilogica Lees meer
 • 11/04 11:44 Gebruik jij je intuïtie bij leiderschap? Lees meer
 • 11/04 11:35 Boekrecensie : Harnessing the Power of Equine Assisted Counseling Lees meer
 • 30/03 13:31 Is er natuurlijk evenwicht in jouw team of samenwerking? Lees meer
 • 27/03 12:40 Column PaardenInzicht – Maart 2015 – Business Experience BS Morgen Lees meer
 • 25/03 21:39 We gaan door het vuur voor ons vak, het werken met paarden!!! Lees meer
 • 23/03 11:27 De apenrots vs de paardenkudde Lees meer
 • 11/03 20:14 Hoe bepaal je jouw doelgroep als paardencoach*? Lees meer
 • 07/02 11:44 Ruud Knaapen in het Licht Lees meer
 • 11/01 14:30 Boekrecensies door Wendela de Tonkelaar Lees meer
 • 25/11 21:25 Wat maakt een goede leider? Lees meer
 • 14/11 10:08 Congres (P)AARDEN (IN) KRACHT Lees meer
 • 09/11 23:16 Boek Inge Kroesen - Coachen met paardenkracht Lees meer
 • 26/09 21:46 GRATIS abonnement tot eind 2014 aangeboden door paardencoachcongres Lees meer
 • 23/09 01:00 Op vrije voeten in de paardenhouderij Lees meer
 • 22/09 23:51 Paard helpt bij verwerking van trauma Lees meer
 • 15/09 15:32 40 jaar paarden! PaardenInzicht Column – aug/sept 2014 Lees meer
 • 14/08 14:55 European Association for Horse Assisted Education 10 JAAR ! Lees meer
 • 14/07 21:43 Natuurlijk leider in de dop! PaardenInzicht Column – juli 2014 Lees meer
 • 11/06 22:56 Jane Goodall – niet alleen paarden! PaardenInzicht Column – Juni 2014 Lees meer
 • 18/05 18:00 De fenomenologische blik, door Ruud Knaapen Lees meer
 • 14/05 14:47 Leg dat maar eens uit - Column PaardenInzicht mei 2014 Lees meer
 • 08/05 23:10 EAHAE Development Day Lees meer
 • 14/04 22:27 Vervolg van de Column op PaardenCoachTips Lees meer
 • 20/03 14:02 Healthy Horse Horsemanship Lees meer
 • 30/01 22:00 Paard en mens, een relatie nader bekeken Lees meer
 • 14/01 15:00 Horse Herd Therapy. De kracht van de kudde. Lees meer
 • 29/12 22:16 RTL4 Life is Beautiful Lees meer
 • 13/12 11:50 Luisteren met je ogen Lees meer
 • 12/12 23:00 Kennis is van niemand… en kennis is van iedereen Lees meer
 • 12/12 11:00 Het systemisch perspectief Lees meer
 • 02/12 15:04 Ouder en Kind - Your Way Lees meer
 • 21/11 15:14 CREF methode Lees meer
 • 12/11 14:56 De ezel Lees meer
 • 22/10 22:05 Magische paarden aan de Slachte Lees meer
 • 01/10 16:29 Paardencoach Congres 2014 Lees meer
 • 30/09 11:03 2013 EAHAE Conference Ohio, USA Lees meer
 • 28/02 16:08 Ter ere van al degene die zich durven geven… Lees meer
 • 12/02 15:39 Arbeidsdeskundigen Award 2012 Lees meer
 • 06/05 23:30 Helder communiceren Lees meer

Laatste blog updates

Wat zou jij ervoor over hebben om kennis te maken met Paardencoaching?
Door Sven den Boer op 27-07-2018 Lees meer
Fren van Dijk, winnares van fotowedstrijd.
Door Sven den Boer op 14-06-2018 Lees meer
Met de handen gebonden
Door Marc Jammaers op 12-01-2018 Lees meer
Leveringsvoorwaarden  |  Contact  |  © 2019 EQ Experience