CREF methode

21 november 2013 om 15:14

Hoe zijn jullie zo terecht gekomen bij het Geen Bodem Syndroom. Wat is daaraan kenmerkend ?
Baukje verteld: “Ik was al een poosje bezig met hechtingproblematiek in mijn studie. Door een lezing, die georganiseerd werd door stichting “de Knoop”, kwam ik in aanraking met de term het Geen Bodem Syndroom (kun je lezen als Geen Basisvertrouwen). Daar spraken Rien Verduld en Gaby Stroecken over de invloeden op het basisvertrouwen vanaf het moment van conceptie tot aan geboorteproces en de latere gevolgen hiervan. Hechting uitgelicht. Dit was voor mij eindelijk de bevestiging van mijn overtuiging. Namelijk dat hechtingsproblematiek veelal verward wordt met diagnoses zoals ADHD, Hooggevoeligheid en bepaalde vormen uit het Autistisch Spectrum (uitzondering is klassieke vorm van autisme).Ik zal kort zo mogelijk uitleggen wat de verwarring naar mijn inziens is.  
Er is gesteld dat wanneer je geboren wordt, er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70% aanwezig is. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, door bijv. veel stress van de moeder, tijdens de zwangerschap, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt hierdoor aangetast en komt er automatisch een overlevingsdrang opgang. Wanneer deze ervaring onderkent wordt kan het Geen Bodem Syndroom ontwikkeld worden. Eerder was het Geen Bodem Syndroom alleen gekoppeld aan adoptiekinderen. Maar in meerdere onderzoeken is recent ontdekt dat de volgende situaties net zo’n risico zijn op het ontwikkelen van een GBS:
 
 • moeder of vader last heeft van het Post Traumatisch Stress Syndroom;
 • de moeder stress heeft ervaren tijdens de zwangerschap;
 • na geboorte niet in de armen of op de borst van de moeder wordt gelegd;
 • vroeggeboortes (couveusekindjes);
 • keizersnede (foetus/baby legt de “onnatuurlijke” weg af);
 • medisch ingrijpen die bij de bevalling nodig was;
 • een emotioneel onbereikbare moeder (bijv. postnatale depressie);
 • ongewenste zwangerschap en komst;
 • adoptie;
 • de zwangerschap is gemanipuleerd (bijvoorbeeld door IVF);
 • een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of broer
 
In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit lijden tot stress. Wanneer dit niet erkend wordt of niet op de juiste wijze wordt gereageerd hierop, ontstaat er veelal het beeld van een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit resulteert in problemen op sociaal-emotioneel vlak. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties.
 
Schematisch zie je eigenlijk het volgende: Wanneer er sprake is van een stressvolle gebeurtenis, schakelt het brein automatisch over op overleven, uit angst om te overlijden.
Het brein ziet er dan als volgt uit:
      
  
             Normale werking v/h brein - afbeelding 3     Werking van het brein bij PTSS - afbeelding 4
 
Bij het 2e plaatje betekend dit dat de regulering van stresshormonen ontregeld zijn geraakt. Precies hierdoor wordt hechtingsproblematiek veroorzaakt. Dit noemt men dus ook wel het Geen Bodem Syndroom. Aan de uitingen kan men de ingeprente overlevingsstrategieën ontcijferen. Als er onbewust gekozen was om te vechten voor je leven en deze oogde succesvol, dan is dat een succesvolle strategie (onrustig gedrag, woede aanvallen, wordt ook wel ADHD genoemd). Als vluchten of de verstarring op is getreden ziet men de strategie in een eigen binnen wereld zitten, verstart zijn, enge buitenwereld enz. (Ook wel Autistisch gelijkend gedrag genoemd). Terwijl het werkelijk beeld een ontwikkeld PTSS is. De kennis en vaardigheden van hulpverleners en ouders zijn dus van groot belang. Alles wat bij de moeder, en dus ook het kind, stress/angst oplevert geldt als een risico voor het ontstaan van het Geen Bodem Syndroom. Wanneer er gekeken wordt naar de uitingen van het jonge kind of de volwassen kan een van de volgende punten herkend worden:
 
 
 • juist erg stil, naar binnen gekeerd, teruggetrokken gedrag (lijkt op autistische spectrum);
 • een huilbaby (vechten), zeer drukke uitingen van baby, kind, volwassenen (lijkt op ADHD);
 • voortdurend controle willen houden op hun omgeving;
 • hoogsensitiviteit;
 • goed kunnen observeren, taxeren en manipuleren van anderen;
 • soms een onverzadigbare honger naar aandacht;
 • soms superieur gedrag (narcistisch gedrag);
 • onvermogen en/of diepgewortelde angst om relaties aan te gaan (aantrekken -afstoten)
 
Hoe is het CREF-Model tot stand gekomen?
Met deze bovenstaande nieuwe kennis, vond ik het tijd worden voor een nieuw model en een andere aanpak dan in veel gevallen cognitieve therapie of medicatie. Eerst wilde ik met al deze wetenschap opnieuw gaan kijken naar de piramide van Maslow. Ik kwam erachter dat Maslow veel veranderingen had aangebracht in zijn eerste piramide (1943). Hij schreef over het feit dat de piramide als één geheel bekeken moest worden en niet in een volgorde. Voor aanpassing is hij nog meer gaan pleiten na o.a. de onderzoeken van Harry Harlow (bioloog) en John Bowlby (hechtingspecialist) gezien te hebben eind jaren ’60. Dit waren onderzoeken met apen geweest omtrent het hechtingsgedrag. Hier werd bevestigd dat de (moeder)liefde als belangrijkste basisbehoefte moest worden gezien. De babyapen weigerde namelijk elk voedsel te eten en te stoppen met drinken waarneer er niet kon worden voorzien van warmte, rust, genegenheid van de moeder. Echter is dit gegeven tot op heden nog niet overal doorgedrongen. Zo wordt er nog steeds veel gedacht dat de Fysiologische behoefte (voedsel& drinken) de allerbelangrijkste levensbehoefte is. Ook wordt er in veel onderwijsliteratuur en vele instanties nog steeds gewerkt met zijn eerste “scriptie piramide” uit 1943. Dit leek mij belangrijk genoeg om aan te passen. Ik had er dan ook juist voor gekozen om de vorm van de piramide te veranderen naar een cirkel. Juist omdat er dan geen volgorde meer gelezen kan worden en in de cirkel is het verbonden met elkaar. Daarbij heb ik bekeken dat verschillende onderzoeken van Kennell en Klaus (1995) en die van Ledoux (1998)  en Chamberlaine, dit model en gedachtegoed ondersteunt.   
 
afbeelding 5

In dit cirkel model heb ik de belangrijkste behoefte in het middelpunt geplaatst. Dat werd de emotionele verbinding. Met daaromheen de 6 andere levensbehoefte uit de piramide die allemaal met elkaar in verbinding staan. Samen met collega pedagoge en kindertherapeut Sasja Lemmen hebben we de cirkel gedefinieerd met de titel : Circle Reprint Emotinal Foundation.Grondlegger inhoud en vormgever B. van Leeuwen (2010).
Definitie CREF door B .van Leeuwen en S. Lemmen.
 
Hoe gebruiken jullie het CREF-Model?
Zelf had ik uit mijn vorige werk als politieagent een PTSS opgelopen. Deze heb ik vervolgens met EMDR weten te verwerken. Ik raakte hierdoor erg geïnteresseerd in het brein. Wat deed ik? Wat deed mijn therapeut? Wat deed ik bewust en onbewust? Wat waren die 2 hersenhelften?  Hoe kon dit allemaal. Vervolgens las ik me suf over alles wat er over dit onderwerp te vinden was. Ik ging mij verdiepen in allerlei overlevingsmechanisme. Vervolgens heb ik dus allerlei onderzoeken bij elkaar gelegd. Zo kwam ik bijvoorbeeld een onderzoek tegen van ratten, welke direct bij de moeder vandaan waren gehaald. Daar hadden ze de hippocampus van onderzocht. De conclusie van dit onderzoek was dat ratten zonder hun biologische moederliefde een veel kleinere hippocampus had dan die van een goede basis. Een PTSS dus (zie afbeelding brein).
 
Vervolgens ben ik gaan kijken naar de onderzoeken van Shapiro. Toen zij haar EMDR methode presenteerde, volgen er vele MRI onderzoeken. Er werden verschillende scans van het brein gemaakt van getraumatiseerde volwassenen vóór de EMDR behandeling. Op deze scans zag men dat de hippocampus van deze mensen aanzienlijk kleiner/verschrompeld was. Maar wat veel mooier was, dat na de EMDR behandeling bij een volwassen de mens, de hippocampus weer zijn volledige grote terug had gekregen! Voor mij werd helder:
Een verstoord Basisvertrouwen is een beschadiging aan de hippocampus. Dit kan dus met EMDR opgeheven worden. Zo ook oude overlevingsstrategieën.
Door het basisvertrouwen aan de hand van het CREF-Model op een bepaalde manier toe te passen, kon ik aan het werk. Ik gebruikte hierbij de technieken van Hypnose, Regressie, EMDR en het paard.
 
Samen met mijn collega Sasja Lemmen ontwikkelde we het volgende:
Circle: De cirkel maakt een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes.
Reprint: Van daaruit kan er door de hulpverlener of trainer gericht worden herstelt of ontwikkelt.
Emotional: Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke emotionele verbinding.
Foundation: Het basisvertrouwen van de persoon of van de organisatie is beter dan ooit.  
Deze toepassing noemden we de CREF-Methode.
 
Werken jullie in het kader van de CREF-Methode ook met paarden? Wat is daarvan de specifieke interventie, wat is de meerwaarde??
We gebruiken idd paarden in onze praktijk. Voor volwassenen voornamelijk als meetinstrument, als spiegel en als draagmoeder. Voor kinderen komt daarbij dat het ook nog als veilig anker fungeert.
Ook hier zal ik in het kort uitleggen wat er gebeurt als je paarden inzet.
Wanneer het paard in gevangschap leeft, kan hij zijn leiderschap afstaan aan de mens. Paarden geven zich in principe over aan de mens. Wanneer de mens de rug van het paard bestijgt (in therapie bij ons zonder zadel) kan het paard via de grote slagaderen in de omgeving van de lies, exact onze de hartslag volgen. Ook de ademhaling en geur (afgifte van stresshormoon) is exact te volgen door het paard. Als een therapeut het paard gaat inzetten als hulpmiddel kan het o.a. dienen als een prachtig meetinstrument. Als de cliënt, terwijl deze op een blote paardenrug zit, aan een minder leuke gebeurtenis, zal het paard gaan bewegen (vluchtdier). Dat uit zich in de vorm van zich krabben, schrapen of wat onrustige stappen zetten. Wanneer men de gebeurtenis of situatie of onder ogen wil zien, zal het paard redelijk tot zeer rustig blijven stil staan. Pas als alle problematiek van de cliënt bewust en erkent is, zal het paard zich nog meer op zijn gemak voelen om zo aan de verwerking te kunnen gaan beginnen.
 
We maken dus gebruik van het feit dat het paard een vluchtdier is. Het paard bekijk de algehele toestand van de cliënt.  Is deze persoon veilig voor mij? Of is er een dubbele boodschap? Wanneer een cliënt een dubbele boodschap geeft, heeft het paard daar duidelijk moeite mee. De therapeut of trainer verwerkt deze signalen in het spiegelen of opsporen van oude onverwerkte gebeurtenissen. Met het paard is heel erg goed NLP te doen. Bijv. een tijdlijn. Het paard blijft soms stokstijf stil staan op een bepaald punt van de tijdlijn. Dit was soms bij de cliënt niet meer in te binnen was geschoten of een andere reden had waardoor het niet meer boven kwam. 
 
Doordat het paard vervolgens geen oordeel geeft, maakt het mogelijk dat het proces erg veilig is voor een cliënt. Dit is zeker voor mensen met een laag basisvertrouwen erg belangrijk. Wanneer we het paard inzetten is onze ervaring dat het proces twee keer zo snel gaat als het proces zonder paard. Vermoedelijk ook door het contact met de huid, bevorderd dit het innerlijke contact. De emotionele verbinding met het paard, de erkenning/waardering en genegenheid blijft in hoge mate sterk aanwezig. Wanneer een deelnemer een bepaalde angst ervaart voor het paard heeft het vaak ook enige aantrekkingskracht. En bevorderd om uit een bepaalde comfortzone te stappen en angsten te overwinnen.
 
Tijdens de CREF-Methode werken we voornamelijk in begin fase en eind fase veel met het paard. Dit om een betere emotionele verbinding in allerlei opzichten tot stand te brengen. Ook om het (leren) voelen in een te laten stroomversnelling komen. We wisselen de sessies bij volwassenen af door het paard soms achterwege te laten. Bij kinderen werken we altijd met het paard overigens, als maatje en veilige haven. Als we bij volwassenen willen weten hoe het tussentijds gesteld is het met basisvertrouwen gaan we weer richting het paard. Wanneer het proces richting einde loopt, zetten we het paard in als draagmoeder. We laten de cliënt op de blote paardenrug liggen om vervolgens zo terug te gaan naar begin van het leven. Er wordt met het CREF-Model en het huidige gecreëerde basisvertrouwen een nieuwe imprint gemaakt. De cliënt focust op het feit dat hij/zij gedragen wordt, dat er warmte gevoelt wordt zoals het in de baarmoeder kon voelen, waar buikgeluiden gehoord konden worden. In deze fase zetten we veelal de positieve EMDR in. We maken deze manier van werken ook mogelijk met “niet-paarden” therapeuten. We werken dan samen en zijn vaak met z’n drieën (2 therapeuten en de cliënt) in het paard moment. Dat werkt erg prettig en is bijzonder om te ervaren.
 
Vertel over het IKEV Hoe tot stand gekomen, met welk doel, en hoe pakken jullie dat aan?
In mijn praktijk werd het steeds drukker. Ook met de aanvragen voor de teamtrainingen. Sasja werkt voornamelijk met ouders en kinderen in onze praktijk en ik met de individuele trajecten en met teams. Wij werkten voornamelijk aan de hand van het CREF-Model. Hiermee behandelde we dus veel verschillende hulpvragen. Door de CREF-Methode in te zetten kreeg de client het voor elkaar om weer een stevig basisvertrouwen op te bouwen. In de gevallen van een diagnose werd dit omkeerbaar en  werd en bijbehorende medicatie overbodig. Dit was bij zowel kinderen als bij volwassenen. En bij teams lukte het ons, dankzij onze paarden, om teams weer in hun kracht te zetten. Deze ervaringen en resultaten werd uiteraard enthousiast door verteld. Op een gegeven moment steeg het aantal aanvragen boven ons hoofd uit. Dit maakten dat wij behoefte hadden aan meer CREF-Methode collega’s. Ook zodat de methode toegankelijk wordt op landelijk niveau. Dit alles zorgde ervoor dat we uiteindelijk besloten om ons Instituut voor Kennis En Vaardigheden (IKEV) op zetten. Het is nu mogelijk voor ervaren hulpverleners en ook bedrijfstrainers de CREF-Methode certificaat en licentie met of zonder paard te behalen. Tevens zijn onze opleiding geaccrediteerd bij verschillende instanties, zodat deze mee telt voor de bijscholingspunten.   
 
De eerst volgende bijscholing die speciaal gericht is voor Hypnotherapeuten start op 10 januari. De bijscholing bestaat uit 6 dagen voor de mensen die aantoonbare EMDR ervaring hebben. Voor degene die dit niet hebben, of deze kennis willen opfrissen, komen er nog 3 dagen bij. Hierbij wordt de specialisatie CREF-Methode Behandelaar behaald waaraan een licentie bij toegekend wordt. Deze licentiehouders worden, indien gewenst, zichtbaar op onze website van IKEV. Doordat wij in het hele land en in het buitenland actief zijn, is ons bezoekersaantal hoog en wordt door de doelgroep vanuit de hechtingproblematiek veel gezocht naar CREF-Methode behandelaars. Meer informatie over deze bijscholing is te vinden op www.ikev.nl.
 • 10/11 00:36 Run of the Waste - een paard met ons verdriet Lees meer
 • 22/01 23:08 Erkenning en Accreditatie Lees meer
 • 08/01 20:56 Paardencoachcongres 2018 Lees meer
 • 01/04 15:50 Hoe kan ik bij mezelf blijven in contact met anderen? Lees meer
 • 30/03 14:00 Zichtbaar maken van het onzichtbare! Lees meer
 • 04/08 13:57 Mannen en paarden (coaching) Lees meer
 • 04/05 22:19 Startpagina Paardencoaching door Equilogica Lees meer
 • 11/04 11:44 Gebruik jij je intuïtie bij leiderschap? Lees meer
 • 11/04 11:35 Boekrecensie : Harnessing the Power of Equine Assisted Counseling Lees meer
 • 30/03 13:31 Is er natuurlijk evenwicht in jouw team of samenwerking? Lees meer
 • 27/03 12:40 Column PaardenInzicht – Maart 2015 – Business Experience BS Morgen Lees meer
 • 25/03 21:39 We gaan door het vuur voor ons vak, het werken met paarden!!! Lees meer
 • 23/03 11:27 De apenrots vs de paardenkudde Lees meer
 • 11/03 20:14 Hoe bepaal je jouw doelgroep als paardencoach*? Lees meer
 • 07/02 11:44 Ruud Knaapen in het Licht Lees meer
 • 11/01 14:30 Boekrecensies door Wendela de Tonkelaar Lees meer
 • 25/11 21:25 Wat maakt een goede leider? Lees meer
 • 14/11 10:08 Congres (P)AARDEN (IN) KRACHT Lees meer
 • 09/11 23:16 Boek Inge Kroesen - Coachen met paardenkracht Lees meer
 • 26/09 21:46 GRATIS abonnement tot eind 2014 aangeboden door paardencoachcongres Lees meer
 • 23/09 01:00 Op vrije voeten in de paardenhouderij Lees meer
 • 22/09 23:51 Paard helpt bij verwerking van trauma Lees meer
 • 15/09 15:32 40 jaar paarden! PaardenInzicht Column – aug/sept 2014 Lees meer
 • 14/08 14:55 European Association for Horse Assisted Education 10 JAAR ! Lees meer
 • 14/07 21:43 Natuurlijk leider in de dop! PaardenInzicht Column – juli 2014 Lees meer
 • 11/06 22:56 Jane Goodall – niet alleen paarden! PaardenInzicht Column – Juni 2014 Lees meer
 • 18/05 18:00 De fenomenologische blik, door Ruud Knaapen Lees meer
 • 14/05 14:47 Leg dat maar eens uit - Column PaardenInzicht mei 2014 Lees meer
 • 08/05 23:10 EAHAE Development Day Lees meer
 • 14/04 22:27 Vervolg van de Column op PaardenCoachTips Lees meer
 • 20/03 14:02 Healthy Horse Horsemanship Lees meer
 • 30/01 22:00 Paard en mens, een relatie nader bekeken Lees meer
 • 14/01 15:00 Horse Herd Therapy. De kracht van de kudde. Lees meer
 • 29/12 22:16 RTL4 Life is Beautiful Lees meer
 • 13/12 11:50 Luisteren met je ogen Lees meer
 • 12/12 23:00 Kennis is van niemand… en kennis is van iedereen Lees meer
 • 12/12 11:00 Het systemisch perspectief Lees meer
 • 02/12 15:04 Ouder en Kind - Your Way Lees meer
 • 12/11 14:56 De ezel Lees meer
 • 22/10 22:05 Magische paarden aan de Slachte Lees meer
 • 01/10 16:29 Paardencoach Congres 2014 Lees meer
 • 30/09 11:03 2013 EAHAE Conference Ohio, USA Lees meer
 • 28/02 16:08 Ter ere van al degene die zich durven geven… Lees meer
 • 12/02 15:39 Arbeidsdeskundigen Award 2012 Lees meer
 • 06/05 23:30 Helder communiceren Lees meer

Laatste blog updates

Wat zou jij ervoor over hebben om kennis te maken met Paardencoaching?
Door Sven den Boer op 27-07-2018 Lees meer
Fren van Dijk, winnares van fotowedstrijd.
Door Sven den Boer op 14-06-2018 Lees meer
Met de handen gebonden
Door Marc Jammaers op 12-01-2018 Lees meer
Leveringsvoorwaarden  |  Contact  |  © 2019 EQ Experience